LOẠI HÌNH BIỆT THỰ SONG LẬP

24 căn
 • LOẠI CĂN:

  CĂN ĐIỂN HÌNH

 • DIỆN TÍCH ĐẤT:

  172.5 - 237.2 m2

 • TỔNG DIỆN TÍCH SÀN:

  243.6 m2

 • DIỆN TÍCH SÂN VƯỜN:

  76 m2

 • TẦNG CAO:

  03

 • SỐ PHÒNG NGỦ:

  03

 • WC:

  04

* Thông tin trong bản vẽ là tương đối. Thông tin chính thức của từng sản phẩm sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa 2 bên.